Rýchla a spoľahlivá preprava sypkých materiálov

Obchodná činnosť:


Predaj a doprava cementu


Spoločnosť Zemanovič Transport s.r.o. sa okrem dopravnej činnosti zaoberá aj obchodnou činnosťou a to hlavne predajom voľne loženého cementu.

Zaoberáme sa taktiež predajom a dopravou popolčeku,

ktorý je určený ako prísada na výrobu betónových zmesí deklarovaný pod normou ČSN   EN  450 – 1.
Popolčeky, ktoré máme k dispozícii sú najvyššej kvality a to z elektrární z Českej republiky a to: Detmarovice, Chvaletice a Mělník.
Ďalšiu komoditu, ktorú poskytujeme je anhydrid, dodávaný od nemeckých dodávateľov.

Určenie ceny:


Jednotlivé ceny prepráv sa  určujú individuálne na základe požiadavky klienta v závislosti od destinácie a prepravovaného objemového množstva.
+421 905 942 035
brano@zemanovictransport.sk