Rýchla a spoľahlivá preprava sypkých materiálov

Kontakt


PREVÁDZKA:


Kasárenská V.1291      
911 05  TrenčínFAKTURAČNÉ ÚDAJE:


ZEMANOVIČ TRANSPORT s.r.o.

Horná Súča 237
913 33IČO: 
DIČ:
IČ DPH:36 34 66 32
2022054089
SK 2022054089

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15915/R

telefón:
fax:
e-mail:

 +421 64 93 34 343
 +421 64 93 34 343
branozemanovictransport.sk

KONTAKTNÉ OSOBY:


   
Konateľ spoločnosti:
Branislav Zemanovič
mob.: 00421 905 942 035            
branozemanovictransport.sk

Dispečing:
Jozef Zemanovič

mob.: 00421 905 942 036
jozefzemanovictransport.sk
Fakturácia:
Iveta Zemanovičová

mob.: 00421 918 605 520
ivetazemanovictransport.sk

Napíšte nám prostredníctvom e-formuláru.


+421 905 942 035
brano@zemanovictransport.sk