O firme:Firma vznikla v roku 1996 pod názvom Branislav Zemanovič – Autodoprava. V roku 2007 sa pretransformovala na spoločnosť  Zemanovič Transport s.r.o.
Keďže spoločnosť aktívne pôsobí na dopravnom trhu  už 14 rokov, jej prednosťou sú dlhoročné skúsenosti s prepravou voľne ložených sypkých materiálov silo cisternami.

Spoločnosť  Zemanovič Transport  realizuje prepravu na  celom území EÚ so zameraním hlavne na destinácie Slovensko, Česká republika, Maďarská republika, Rakúsko a Nemecko. Hlavnou prepravnou komoditou je cement, popolček na výrobu betónových zmesí, anhydrid, omietkové zmesi, vápno a ostatné stavebné materiály.